Σ.ΕΚ.Β.Ε. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΚΔΟΤΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σ.ΕΚ.Β.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

18o Φεστιβάλ Βιβλίου Αλεξανδρούπολης


17o Φεστιβάλ Βιβλίου Αλεξανδρούπολης


16o Φεστιβάλ Βιβλίου Αλεξανδρούπολης


Σ.ΕΚ.Β.Ε. 2011