Σ.ΕΚ.Β.Ε. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΚΔΟΤΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σ.ΕΚ.Β.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης

2011


2010


2009


2008


Σ.ΕΚ.Β.Ε. 2011