Σ.ΕΚ.Β.Ε. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΚΔΟΤΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σ.ΕΚ.Β.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Τιμητική Βράβευση Θεσσαλονικέων Συγγραφέων

2011


2010


2009


Σ.ΕΚ.Β.Ε. 2011